WRACAJ

 

 

DOWNLOAD

 

COLORCODE DECODER v2.11 - dekoder kolorów dla rezystorów i kondensatorów

HEDIT v1.2 - program do edycji dużych plików

NOKIA MONITOR TEST v1.0a - program do testowania monitorów

MONITEST - kolejny program do testowania monitorów

OSCILLOSCOPE v2.51 - oscyloskop z karty dŸwiękowej

PRZELICZNIK MIAR v1.0.1 - można szybko przeliczyć np. funty na kilogramy

TONFREQUENZ GENERATOR - program do generowania dŸwięku o danej częstotliwoœci

 

 

 

(c) 1998-2002 AutoSC Electronics